Bloemen

Stel je voor hoe prachtig de wereld zou zijn als iedereen gewoon zichzelf kon zijn, zonder torenhoge verwachtingen en snellere sociale acceptatie. Iedereen bezit unieke kwaliteiten, sommige direct zichtbaar en andere verborgen. Zou het niet geweldig zijn als we ons meer zouden richten op deze kwaliteiten in plaats van op tekortkomingen?

Is de leerplicht tot 18 echt noodzakelijk? Zouden we jongeren niet meer tijd moeten geven om zichzelf te ontdekken, zowel op individueel als sociaal vlak, en te leren waar hun talenten en interesses liggen? Op 15-jarige leeftijd zijn onze hersenen nog niet volledig ontwikkeld en zijn we misschien niet in staat om belangrijke beslissingen te nemen.

Er zijn talloze kinderen die zich niet conformeren aan de gangbare normen, en dit zou een signaal moeten zijn dat ons huidige onderwijssysteem niet langer aansluit op de behoeften van deze tijd.

Social media heeft ongetwijfeld invloed op het welzijn van kinderen, en het feit dat beide ouders moeten werken, laat te weinig tijd over om er echt voor hun kinderen te zijn, om hen te begeleiden en naar hen te luisteren. Mijn droom is om een kleine verandering teweeg te brengen door inzichten te delen en er te zijn voor ouders die even niet weten, maar vooral voor de kinderen die onze toekomst vormen.

We hopen op een wereld zonder oordeel, gevuld met respect en rust. Ik hoop hierin een bescheiden bijdrage te kunnen leveren.

 

Met warme groeten,
Miriam